Klik hier voor contactinformatiecontact.htmlcontact.htmlshapeimage_2_link_0

Coaching


Als je als jongere wel eens worstelt met welke keuzes je zult maken wat betreft school, opleiding en relaties, hoe je in het leven staat en hoe je je toekomst wilt vormgeven, en je hierbij wel een steuntje in de rug kunt gebruiken, dan is een coachingstraject misschien iets voor jou!

Door jezelf beter te leren kennen op allerlei vlakken, kom je erachter wie je bent, of wie je wilt zijn. Ook kun je zo je sterke en minder sterke kanten, je kwaliteiten en behoeften duidelijk krijgen, waardoor het maken van keuzes en het nemen van beslissingen makkelijker wordt. Vaak kom je met een paar gesprekken al een stuk verder!

Als je dat wilt kun je je ouders hier ook bij betrekken.

De kosten van coaching zijn 75 euro per gesprek van drie kwartier.Therapie


Integratieve Jongerentherapie is een vorm van psychotherapie, gericht op jongeren tussen 13 en 23 jaar die, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten, niet goed functioneren, of met een probleem zitten waar ze alleen of samen met hun ouders/verzorgers niet uitkomen, maar waar ze wel graag vanaf willen. Het kan gaan om allerlei zaken: identiteitsvraagstukken, sociaal-emotionele-, psycho-somatische-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, maar ook om bv. rouwverwerking, angsten of verslavingsproblematiek.

Doel en inzet van de therapie is om de jongere (weer) te laten handelen vanuit zijn kracht. Als therapeut begeleid ik de jongere bij het uitvinden hoe hij het beste met zijn probleem om kan gaan, welke keuze mogelijkheden hij heeft, en hoe hij de regie over zijn leven kan terugkrijgen. Want de Integratieve Jongerentherapie gaat er van uit dat ieder mens, bewust of onbewust, zelf uiteindelijk het beste weet wat hij nodig heeft om zichzelf te helpen. Daar is soms alleen wat extra steun bij nodig.


De jongere bepaalt en kiest hoe de therapie vormgegeven wordt. Dat kan op allerlei manieren, het belangrijkste is dat de jongere zichzelf kan zijn en zich kan laten zien zoals hij wil.

Door goed te kijken en te luisteren, kom ik samen met de jongere tot een plan van aanpak om het probleem te lijf te gaan. Hierbij werk ik vanuit verschillende invalshoeken en modellen, op een manier die het best bij deze jongere past; dat kan bijvoorbeeld zijn door te praten, te bewegen, te tekenen, het voorstellingsvermogen aan te boren.

Gemiddeld zijn tussen de 5 en 15 sessies van drie kwartier nodig.

Ouders/verzorgers worden, indien van toepassing en al naar gelang de leeftijd van de jongere, door middel van oudergesprekken actief betrokken bij het veranderingsproces van hun kind. In deze gesprekken zullen de ontwikkelingen besproken worden, maar ook kunnen de ouders/verzorgers terecht met eventuele vragen die ze hebben.

De kosten zijn 75 euro per sessie, en dit is ook het tarief voor een oudergesprek.